Menu+

 

Přihláška – první strana

23.5.2017

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ATELIÉRU VOLNÉHO UMĚNÍ

 

Zkopírujte, prosím, přihlášku a odešlete emailem na : galerieujakoba@gmail.com

či přineste osobně do OC Breda I. Patro – Ateliér volného umění otevřeno po – pa 13.00 – 18.00

so 10.00 – 16.00

 

Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………………………

Datum narození ……….……………………………….ukončená třída ……………………………

Adresa bydliště………………………………………………………………………………………

Telefon na rodiče: matka……………………….. otec……………………( stačí jeden z rodičů)

Email adresa: ( stačí jednoho z rodičů ) …………………………………………………………..

Zdravotní pojišťovna………………………………………………………………………………..

Přihlašuji dítě na termín : I. 31.7. – 4.8.2017 ……………………………………..

II. 7.8. – 11.8.2017 ……………………………………..

k vybranému termínu napište slůvko – přihlašuji – je možné využít oba termíny.

————————————————————————————————————————

Zde vypište, prosím, výjimečnosti Vašeho dítěte /zdravotní, stravovací upozornění, návyky atd./ :

 

 

————————————————————————————————————————

Platbu – 2300,- uhraďte nejpozději do 10.7. 2017

v hotovosti v OC Breda – I. Patro

nebo převodem na účet : 153 215 416 / 0300 do poznámky uveďte jméno dítěte ( dětí )

Jsem seznámen(a), že dítěti nemám na příměstský tábor dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon apod.) a lektorky nenesou odpovědnost za jejich případné poničení či odcizení.

Podpisem přihlášky beru na vědomí, že Ateliér a jeho lektoři odpovídají za mé dítě pouze po dobu jeho pobytu na příměstském táboře po převzetí od zákonného zástupce

 

 

 

V…………………… Dne ……………… ………………………………………………

jméno a podpis zákonného zástupce

 

Více na stránkách Ateliér kresby a malby